Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Απολογισμός εκδήλωσης την Τετάρτη 18/9/2013 στο ΕΒΕΘ για το πρόγραμμα ''Εξωστρέφεια -Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)'' 19/09/2013

Απολογισμός εκδήλωσης την Τετάρτη 18/9/2013 στο ΕΒΕΘ για το πρόγραμμα ''Εξωστρέφεια -Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)''

Ημερίδα ενημέρωσης για την αξιοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» που προκήρυξε το Υπουργείο Ανάπττυξης και Ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013,  διοργάνωσε την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2013, το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.

Στο χαιρετισμό του, ο Α' αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ κ. Εμμανουήλ Βλαχογιάννης αναφέρθηκε στην ανάγκη και τη σημασία της εξωστρέφειας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικόΤητας των επιχειρήσεων, χαρακτηρίζοντας ιδιαίτερα σημαντικό το πρόγραμμα και καλέσε τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν αξιοποιώντας τα διαθέσιμα κονδύλια του προγράμματος.

Κατόπιν, ο βασικός εισηγητής στην εκδήλωση, Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Αθανάσιος Κακούδης, παρουσίασε στα μέλη του ΕΒΕΘ, όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες του προγράμματος ( σκοπός, επιλέξιμες δαπάνες και ενέργειες, προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων, ποσοστό επιχορήγησης, προϋπολογισμός, υποχρεώσεις στο πλαίσιο τόσο της υποβολής όσο και της υλοποίησης του έργου τους, εφόσον ενταχθούν, κ.λ.π.), καθώς και χρήσιμες οδηγίες για την ορθή υποβολή της πρότασης. Μετά το τέλος της εισήγησής του ο κ. Α. Κακούδης απάντησε στις ερωτήσεις των παρευρισκομένων.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε σημαντικός αριθμός επιχειρηματιών, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΘ, καθώς και ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ και της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Θωμάς -Φωκίων Αλγιανάκογλου. 

Φωτογραφικό υλικό εκδήλωσης

επιστροφή