Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Διοργάνωση Ημερίδας «Κρατικές Ενισχύσεις και Ανάπτυξη» από τον ΕΦΕΠΑΕ στην Αθήνα στις 18/9/2014 20/09/2014

Διοργάνωση Ημερίδας «Κρατικές Ενισχύσεις και Ανάπτυξη» από τον ΕΦΕΠΑΕ στην Αθήνα στις 18/9/2014

Απόλυτα επιτυχής από κάθε άποψη ήταν η ημερίδα που διοργάνωσε ο ΕΦΕΠΑΕ με θέμα «Κρατικές Ενισχύσεις και Ανάπτυξη» την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014 στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Divani Caravel. Εκπρόσωποι της κυβέρνσηςη, της Task Force, εκπρόσωποι κρατικών και επιχειρηματικών φορέων, επιχειρηματίες και ειδικοί επιστήμοντες σε θέματα ανάπτυξης και κοινωνικά ζητήματα, συνέρρευσαν από νωρίς το πρωί, γεμίζοντας την αίθουσα της εκδήλωσης και παρακολουθώντας με ζωηρό ενδιαφέρον τις εργασίες της ημερίδας μέχρι τέλους.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ, κος Θωμάς-Φωκίων Αλγιανάκογλου, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, κος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ, κος Γεώργιος Γιαννούσης, τονίζοντας την ανάγκη για ηθική αποκατάσταση της επιχειρηματικότητας με στόχο την αέναη οικονομική απασχόληση.

Στη συνέχεια ακολούθησαν οι εισηγήσεις των ομιλητών. Ειδικότερα :

Τα δοικητικά στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ κ.κ. Αλέξανδρος Μακρής (Γ.Δ. ΕΦΕΠΑΕ), και Αλέξανδρος Παπαδούλης (Γ.Δ. ΑΕΔΕΠ-Εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ) αναφέρθηκαν στην Ποιότητα, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία του ΕΦΕΠΑΕ παρουσιάζοντας μεταξύ των άλλων στατιστικά στοιχεία για τις δράσεις, τα προγράμματα που διαχείρίζεται ο ΕΦΕΠΑΕ, τους ρυθμούς υλοποίησης του; και το βαθμό απορροφητικότητάς τους  Επισημαίνεται ότι   ο ΕΦΕΠΑΕ συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη 26.000 επιχειρήσεων μέσω της αποτελεσματικής και επιτυχούς διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013.  

Τα στελέχη της Κεντρικής Δομής του ΕΦΕΠΑΕ κ.κ. Σπύρος Παναγιώτου & Θωμάς Νιαβής παρουσίασαν τα αποτελέσματα της πανελλαδικής έρευνας ικανοποίησης δικαιούχων που διενήργησε ο ΕΦΕΠΑΕ, σύμφωνα με την οποία το 70% των δικαιούχων κρατικών ενισχύσεων  των προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο ΕΦΕΠΑΕ δηλώνει ικανοποιημένο σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα του συνόλου των υπηρεσιών που τους παρείχε ο ΕΦΕΠAΕ,

Από τη μεριά τους, τα στελέχη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, κ.κ. Αθανάσιος Κακούδης και Νεοκλής Στάμκος παρουσίασαν τις προτάσεις βελτίωσης των επιχειρησιακών ζητημάτων διαχείρισης των προγραμμάτων ενόψει της νέας προγραματικής περιόδου 2014-2020 (Α. Κακούδης) και της αξιοποίησης του Design και των Μικροπιστώσεων προς όφελος της ανάπτυξης και ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, προβάλλοντας τις προσπάθειες και τις δράσεις που υλοποιεί το ΚΕΠΑ στην κατεύθυνση αυτή (Ν. Στάμκος).

Ακολούθως ελληνικές εταιρείες, φωτεινά παραδείγματα αξιοποίησης προγραμμάτων του ΕΠΑΝ ΙΙ, μέσω του ΕΦΕΠΑΕ, συμμετείχαν στη θεματική ενότητα Best Practices και ενθουσίασαν το κοινό με τα επιτεύγματά τους. Τα έργα που παρουσιάστηκαν και αποτελούν υποδείγματα εκσυγχρονισμού, καινοτομίας και εξωστρέφειας, αναδεικνύουν με την επιτυχία τους το ρόλο της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στο επιχειρείν και προβάλλουν τη σχέση τους, τόσο με το ελληνικό επιχειρηματικό γίγνεσθαι, όσο και με τα προγράμματα των κρατικών ενισχύσεων. Παράλληλα ο εκπρόσωπος της ΔΜΜ/ΓΓΒ Δρ. Ιωάννης Κωττάκης παρουσίασε τις κσλές πρακτικές σχεδιασμού προγραμμάτων από τη ΓΓΒ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 παρουσίασαν εκπρόσωποι της ΕΥΣΣΑΑΠ και της ΕΥΔ ΕΠΑΕ. Στη νέα προγραμματική περίοδο τα νέα προγράμματα επικεντρώνονται στους εννέα τομείς δραστηριοτήτων στους οποίους η χώρα μας εμφανίζει στρατηγικό πλεονέκτημα: Αγροδιατροφή/Βιομηχανία τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Περιβάλλον, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία, Υλικά - Κατασκευές. Στους άξονες προτεραιότητας περιλαμβάνονται η ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες, αλλά και για πρώτη φορά η προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις και παράλληλα η ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας.

Την εποικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων είχαν ως στόχο τα δύο απογευματινά workshops που πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία, μετά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων, με τη συμμετοχή προσκεκλημένων εκπροσώπων φορέων και θέμα την αξιολόγηση χρηματοοικονομικών εργαλείων και τη συμβολή των αναπτυξιακών προγραμμάτων σε καιρό κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με τον ΕΦΕΠΑΕ στο 210 6985210 στο 2310 257816 (ARTION Conferences & Events).

 

Δελτίο τύπου ΕΦΕΠΑΕ

 

 Εισηγήσεις ημερίδας (αρχείο zip)

 

 Video καλών πρακτικών

 

 Φωτογραφικό υλικό

 

Έντυπο ΕΦΕΠΑΕ

 

Πρόγραμμα Ημερίδας

 

 Πρόσκληση

 

 

 

 

 

επιστροφή