Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Υπενθύμιση για την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης δικαιολογητικών για την οριστική ένταξη των Δυνητικών Δικαιούχων της Δράσης «Αναβάθμιση ΜΜΕ-Α’ κύκλος», του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 08/09/2017

Υπενθύμιση για την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης δικαιολογητικών για την οριστική ένταξη των Δυνητικών Δικαιούχων της Δράσης «Αναβάθμιση ΜΜΕ-Α’ κύκλος», του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, με γεωγραφική επιχειρησιακή ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, με σημερινή της επιστολή (αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) υπενθυμίζει στους Δυνητικούς Δικαιούχους της Δράσης ''Αναβάθμιση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων στις νέες αγορές'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 ότι η καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αναφέρονται στον Οδηγό της Πρόσκλησης (8η τροποποίηση) είναι την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 17:00.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Α' κύκλος της Δράσης πατήστε εδώ.

Επιστολή

επιστροφή