Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Aπόφαση έγκρισης πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων στη Δράση Ενίσχυσης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Α' κύκλος /Τροποποίηση απόφασης ένταξης 08/09/2017

Aπόφαση έγκρισης πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων στη Δράση Ενίσχυσης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Α' κύκλος /Τροποποίηση απόφασης ένταξης

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ κα. Ε. Φωτονιάτα, υπέγραψε στις 8/9/2017 την απόφαση έγκρισης του Πρακτικού 1/17-7-2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για τη Δράση ''Ενίσχυση της αυτοπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Α΄κύκλος'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημερομηνία απόφαης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια 8/9/2017).

..pdf..Απόφαση

επιστροφή