Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020 08/09/2017

Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Η Ειδική Γραμματέας Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ κα Ε.Φωτονιάτα υπέγραψε την Παρασκευή 8/9/2017 την απόφαση ένταξης 29 Πράξεων (έργα δικαιούχων) στο πλαίσιο του Α΄κύκλου της πρόσκλησης ''Νεοφυής Επιχειρηματικότητα'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 1.538.555,53€. (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια 8/9/2017)

..pdf..Aπόφαση

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (όπως αντίστοιχα όλοι οι εταίροι του ΕΦΕΠΑΕ) άμεσα θα ενημερώσει τους οριστικά ενταγμένους δικαιούχους στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

Για περισσότερες πληροφορίες για τον Α' κύκλο της Δράσης "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα'' πατήστε εδώ.

επιστροφή