Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» του ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014 – 2020 08/09/2017

Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» του ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014 – 2020

H Eιδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ κα Ε. Φωτονιάτα. υπέγραψε στις 8/9/2017 την απόφαση με τον προσωρινό κατάλογο των Δυνητικών Δικαιούχων και τον κατάλογο με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020.(Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 8/9/2017).

...pdf..Απόφαση

επιστροφή