Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης για την Κατηγορία Δικαιούχων Β της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α Κύκλος)» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 12/09/2017

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης για την Κατηγορία Δικαιούχων Β της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α Κύκλος)» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020

Με απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και Τ.Σ. κας Ε. Φωτονιάτας, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης για την Κατηγορία Δικαιούχων Β της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α Κύκλος)» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020, έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2017(Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 11/9/2017).

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ με γεωγραφική επιχειρησιακή ευθύνη για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, απέστειλε σχετική επιστολή στους ενδιαφερόμενους.

..pdf..Απόφαση

 

επιστροφή