Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την οριστική ένταξη των Δυνητικών Δικαιούχων στη Δράση Ενίσχυσης Τουριστικών ΜΜΕ του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020. 12/09/2017

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την οριστική ένταξη των Δυνητικών Δικαιούχων στη Δράση Ενίσχυσης Τουριστικών ΜΜΕ του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Απο την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ με επιχειρησιακή ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, απεστάλη την Τρίτη 12/9/2017 επιστολή ενημέρωσης στους Δυνητικούς Δικαιούχους του προσωρινού καταλόγου (δημοσιεύση στις 8/9/2017) της  Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 στις εν λόγω Περιφέρειες, για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την οριστική ένταξη στη Δράση, ως κάτωθι:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1. Eνημερωτικό Σημείωμα με χρήσιμες οδηγίες 

2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης Παραρτήματος ΧΙΙ της 5ηςΤροποποίησης της Αναλυτικής Πρόσκλησης

3. ΥΔ_Α_Παράρτημα VΙI_ Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ

4. ΥΔ_B_Παράρτημα VΙI _ Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ

5. Υ.Δ ΜΜΕ Παράρτημα VII _ Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ

 

Για περισσότερες πληροφοφορίες για τη Δράση ''Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ'' πατήστε εδώ.

 

επιστροφή