Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Πράσινος Τουρισμός -Ενταξη Εργων

Eκδοση Απόφασης Αποδοχής Πρακτικών της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης, ένταξη, έγκριση, χρηματοδότησης και απόρριψης επενδυτικών σχεδίων στην Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Hμ. Απόφασης 28-11-2011)

Πανελλαδική Κατανομή ανά Περιφέρεια Υλοποίησης ενταγμένων έργων στο πρόγραμμα ''Πράσινος Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ  ΙΙ(29-11-2011)

 

Πανελλαδικά Αποτελέσματα ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ενταγμένων έργων στο πρόγραμμα ''Πράσινος Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ (29-11-2011)

 

Πίνακας κατανομής ανά Νομό στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων στο πρόγραμμα ''Πράσινος Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ (29-11-2011)

 Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου σε περίπτωση επιθυμίας λήψης προκαταβολής στο πρόγραμμα ''Πράσινο Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ (1-12-2011)

επιστροφή