Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Εναλλακτικός Τουρισμός-Υλοποίηση προγράμματος

 

..pdf..10-2-2017 Απόφαση αποδοχής πρακτικού 52/17-1-2017 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Εναλλακτικός Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 10-2-2017)

..pdf..14-12-2016 Απόφαση αποδοχής πρακτικών 50/27-9-2016 & 51/14-11-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Εναλλακτικός Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 9-12-2016)

..pdf.. 23-11-2016 Απόφαση αποδοχής πρακτικού 49/13--9-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Εναλλακτικός Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 23-11-2016)

PDF..16-9-2016 Αποδοχή Πρακτικού 48 της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης & Παρακολούθησης της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός», έγκριση απεντάξεων, έγκριση τροποποιήσεων και τροποποίηση της υπ’αριθ. πρωτ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.02.01/69/19-02-2013 (ΒΕΤΠΟΟ-ΑΞ4) Απόφασης με θέμα «Αποδοχή πρακτικών, ένταξη, έγκριση χρηματοδότησης και απόρριψη επενδυτικών σχεδίων στην Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Hμερομηνία υπογραφής απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 16-9-2016.

..pdf..13-7-2016 Απόφαση αποδοχής πρακτικου 47/13-5-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Εναλλακτικός Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 13-7-2016)

..pdf..18-5-2016 Απόφαση καταβολής επιχορήγησης ποσού 355.553,55€ στον ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας) για την απόδοση ενδιάμεσων και τελικών πληρωμών δικαιούχων του προγράμματος «Εναλλακτικός Τουρισμός» του ΕΠΑΝ ΙΙ (κωδ. Έργου 2011ΣΕ01180022) (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 18/5/2016).

..pdf..23-5-2016 Απόφαση αποδοχής πρακτικού 46/1-3-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης της πράξης ''Εναλλακτικός Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία αποδοχής & ανάρτησης στη Διαύγεια 23/5/2016)

 

..pdf..21-4-2016 Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής για την 28η χρηματοδότηση με τη διαδικασία της επιχορήγησης ποσού ευρώ (€) 466.365,23 στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ) για το έργο 2011ΣΕ02780008 “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” της ΣΑΕ 027/8 ΠΔΕ 2016 (Ημερομηνία απόφασης 20/4/2016/Ημερομηνία ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 21/4/2016)

pdf..7-4-2016 Απόφαση καταβολής επιχορήγησης ποσού 307.465,09€ στον ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας) για την απόδοση ενδιάμεσων και τελικών πληρωμών δικαιούχων του προγράμματος «Εναλλακτικός Τουρισμός» του ΕΠΑΝ ΙΙ (κωδ. Έργου 2011ΣΕ01180022)» (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 7/4/2016)

..pdf..17-3-2016 Απόφαση καταβολής επιχορήγησης ποσού 309.072,15€ στον ΕΦΕΠΑΕ για την απόδοση ενδιάμεσων και τελικών πληρωμών δικαιούχων του προγράμματος «Εναλλακτικός Τουρισμός» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 17/3/2016).

..pdf..2-3-2016 Απόφαση αποδοχής πρακτικού 45/23-11-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης της πράξης ''Εναλλακτικός Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία αποδοχής & ανάρτησης στη Διαύγεια 2/3/2016)

..pdf..10-12-2015 Επιστολή ενημέρωσης των Δικαιούχων του προγράμματος ''Εναλλακτικός Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την ολοκλήρωση των έργων τους -Ορθή επανάληψη 

 

..pdf..23-11-2015 Απόφαση αποδοχής πρακτικού 44/25-9-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης της πράξης ''Εναλλακτικός Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία αποδοχής & ανάρτησης στη Διαύγεια  23/11/2015)

..pdf..27-8-2015 Επιστολή ενημέρωση των Δικαιούχων του προγράμματος ''Εναλλακτικός Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την παράταση υλοποίησης των έργων και την τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος

 

..pdf...26-8-2015 Απόφαση Παράτασης  του χρόνου ολοκλήρωσης των έργων των Δικαιούχων στο πρόγραμμα ''Εναλλακτικός Τουρισμός''  του ΕΠΑΝ του ΕΣΠΑ 2007-2013 έως τις 30/12/2015 και τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος (Ημερομηνία απόφασης 29/7/2015/Ημερομηνία έκδοσης ΦΕΚ 14/8/2015/Ημερομηνία ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 26/8/2015)

..pdf... 17-8-2015 Απόφαση καταβολής επιχορήγησης ύψους 398.573,41€ στον ΕΦΕΠΑΕ για την πληρωμή ενδιάμεσων δόσεων και τελικών δόσεων στους Δικαιούχους του Προγράμματος ''Εναλλακτικός Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 11/8/2015) 

..pdf...23-7-2015 Απόφαση αποδοχής πρακτικού 43/13-5-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης της πράξης ''Εναλλακτικός Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία αποδοχής & ανάρτησης στη Διαύγεια  23/7/2015)

31-3-2015 Aπόφαση καταβολής επιχορήγησης στον ΕΦΕΠΑΕ για την πληρωμή ενδιάμεσων και τελικών δόσεων στους Δικαιούχους του Προγράμματος ''Εναλλακτικός Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 31/3/2015).

11-3-2015  Εναρξη Υποβολής Αιτημάτων Ελέγχου-Επαλήθευσης για τους Δικαιούχους του προγράμματος ''Εναλλακτικός Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 στο ΠΣΚΕ της ΜΟΔ Α.Ε., www.ependyseis.gr 

 

24-2-2015 Επιστολή ενημέρωσης στους Δικαιούχους για την επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών ανάρτησης της αναμνηστικής πινακίδας

 

 20-2-2015 Επικαιροποίηση ανάρτησης προδιαγραφών ανάρτησης αναμνηστικής πινακίδας 

 

..pdf..23-1-2015 Απόφαση αποδοχής πρακτικού 42/14-1-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης της πράξης ''Εναλλακτικός Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία αποδοχής & ανάρτησης στη Διαύγεια 23/1/2015)

 

23-1-2015 Απόφαση αποδοχής πρακτικού 41/21-11-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης της πράξης ''Εναλλακτικός Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία αποδοχής και ανάρτησης στη Διαύγεια 22/1/2015) 

 

7-1-2015 Παράταση χρόνου υλοποίησης ενταγμένων έργων στο πρόγραμμα ''Εναλλακτικός Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης 17-12-2014/Ημερομηνία έκδοσης ΦΕΚ 29-12-2014/Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 2-1-2014)

 

7-11-2014 Αποδοχή πρακτικών 39/27-6-2014  και 40/15-9-2014  της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης στο πρόγραμμα ''Εναλλακτικός Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 7/11/2014).

 

18-8-2014 Υποβολή αιτημάτων τροποποίησης μέσω του ΠΣΚΕ της ΜΟΔ Α.Ε. (αντικατάσταση εξωσυστημικής διαδικασίας)

 

 15-7-2014 Προδιαγραφές Ανάρτησης Αναμνηστικής Πινακίδας (επικαιροποιημένο αρχείο)

 

25-6-2014 Αποδοχή πρακτικών 3718-3-2014  και 38/14-4-2014  της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης στο πρόγραμμα ''Εναλλακτικός Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης 24/6/2014/Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 25/6/2014).

 

6-3-2014 Επικαιροποιημένα Έντυπα υλοποίησης και Οδηγός υλοποίησης Δικαιούχων στο πρόγραμμα ''Εναλλακτικός Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 κατόπιν τροποποίησης-Συμπλήρωσης Οδηγού Εφαρμογής (τα έντυπα τροποποίησης από 31/7/2014 υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω του ΠΣΚΕ).

 

 28-2-2014 Tροποποίηση – Συμπλήρωση του Οδηγού Εφαρμογής της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.(Ημερομηνία απόφασης 24-2-2014/Έκδοση -Δημοσιοποίηση ΦΕΚ 24-2-2014 /Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 28-2-2014).

..pdf..Απόφαση τροποποίησης-συμπλήρωσης Οδηγού 

 

..pdf..Παράρτημα 13 συμπλήρωσης Οδηγού

 

ΦΕΚ Τροποποίησης

 

.pdf.. 11-2-2014 Αποδοχή πρακτικών της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης στο πρόγραμμα ''Εναλλακτικός Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης 10/2/2014/Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 11/2/2014).

11-12-2013 Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης (Κ.Ε.Α.Π.) της Πράξης «Eναλλακτικός Τουρισμός» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ (2007-2013) (Ημερομηνία απόφασης 23/10/2013, Έκδοση ΦΕΚ 29/11/2013 -Δημοσιοποίηση 3/12/2013/Ημερομηνία ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 11/12/2013

..pdf.. 30-10-2013 Αποδοχή πρακτικών 33/18-60213, 34/26-7-2013 & 35/26-9-2013 Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης στο πρόγραμμα ''Εναλλακτικός Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στο Διαύγεια 30/10/2013).

 ..zip...

 7-9-2013  Δικαιολογητικά για τη λήψη προκαταβολής στο πρόγραμμα   ''Εναλλακτικός Τουρισμός'' στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013(αρχείο zip)

 

 9-8-2013 Απόφαση Επιχορήγησης στον ΕΦΕΠΑΕ 1.500.000,00€ για την απόδοση προκαταβολών στους Δικαιούχους του προγράμματος ''Εναλλακτικός Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013(Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στο ''Διαύγεια 9/8/2013)

20-6-2013  Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης & Παρακολούθησης της Πράξης «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ», απόρριψη ενστάσεων, έγκριση απεντάξεων, και τροποποίηση της υπ’αριθ. πρωτ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.02.01/69/19-02-2013 (ΒΕΤΠΟΟ-ΑΞ4) Απόφασης με θέμα «Αποδοχή πρακτικών, ένταξη, έγκριση χρηματοδότησης και απόρριψη επενδυτικών σχεδίων στην Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» στο πλαίσιο του  ΕΠΑΝΙΙ (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ (2007-2013)» (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στο ''Διαύγεια'' 20/6/2013)

 23-5-2013 Έντυπα τροποποίησης, υλοποίησης και Οδηγός υλοποίησης Δικαιούχων στο πρόγραμμα ''Εναλλακτικός Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ (αρχείο σε μορφή zip) (επικαιροποίηση κατόπιν αλλαγών στις 6-3-2014 όπου και έχουν αναρτηθεί).

      

21-2-2013 Υπεύθυνη Δήλωση πρόθεσης για λήψη προκαταβολής

επιστροφή