Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Εναλλακτικός Τουρισμός-Υποβολή Προτάσεων

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραλαβής σε έντυπη μορφή των φακέλων υποψηφιότητας των επιχειρήσεων που είχαν υποβάλλει ηλεκτρονικά το επενδυτικό τους σχέδιο (πρόταση) στο παρόν πρόγραμμα την Τετάρτη 15/2/2012. Συνολικά παρελήφθησαν σε έντυπη μορφή 110 φάκελοι υποψηφιότητας απο ισάριθμες επιχειρήσεις οι οποίες θα υλοποιήσουν το επενδυτικό τους σχέδιο στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

Ο συνολικός αιτούμενος προϋπολογισμός των προτάσεων ανέρχεται σε € 13.990.677,43 και η συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη σε € 6.995.338,72.

Για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας παρελήφθησαν 97 επενδυτικά σχέδια (προτάσεις) συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού  €12.542.083,63 και συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης € 6.271.041,82 ενώ για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας παρελήφθησαν 13 επενδυτικά σχέδια (προτάσεις) συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού € 1.448.593,80      και συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης € 724.296,90.   

 Πίνακας κατανομής ανά Νομό υλοποίησης των φακέλων υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας στο πρόγραμμα ''Εναλλακτικός Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ

 Πίνακας κατανομής ανά Νομό στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο πρόγραμμα ''Εναλλακτικός Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ.

 Πίνακας Πανελλαδικής Κατανομής ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα ''Εναλλακτικός Τουρισμός του ΕΠΑΝ ΙΙ

επιστροφή