Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες - Πρόοδος Υλοποίησης

 • Εκδόθηκαν οι αποφάσεις αποδοχής πρακτικών με τα αποτελέσματα αξιολόγησης
 • Εκδόθηκαν οι ειδικές Υπουργικές Αποφάσεις ένταξης και χρηματοδότησης για τους Δικαιούχους που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα.
 • Ολοκληρώθηκε η διαδικασία χορήγησης προκαταβολών σε όσους δικαιούχους έχουν αιτηθεί μέσω της χρήσης του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr) της ΜΟΔ Α.Ε.
 • Εχει εκδοθεί η απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης για την παρακολούθηση των έργων η οποία συνεδριάζει σε τακτική βάση για την επίλυση ζητημάτων που αφορούν στην υλοποίηση των έργων απο τους Δικαιούχους του προγράμματος.
 • Εχουν αποσταλεί τα έντυπα αιτημάτων επαλήθευσης στους Δικαιούχους επενδυτές.
 • Εχει ολοκληρωθεί  και έχει δοθεί σε λειτουργία απο τη ΜΟΔ Α.Ε. (www.ependyseis.gr) το πληροφοριακό σύστημα για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης
 • Αντικατάστάθηκε η εξωσυστημική διαδικασία των ελέγχων και των επιτόπιων επαληθεύσεων σε έργα Δικαιούχων απο τα στελέχη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ  με παράλληλη εκταμίευση της αναλογούσας δημόσιας χρηματοδότησης. καθώς δόθηκε σε εφαρμογή η υλοποίηση από τη ΜΟΔ Α.Ε. του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτημάτων επαλήθευσης(αίτημα ελέγχου) από τους Δικαιούχους καθώς επίσης των εκθέσεων επαλήθευσης από τα στελέχη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και των διαδικασιών εκταμίευσης της δημόσιας χρηματοδότησης σε αυτούς.
 • Εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση (δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ) τροποποίησης του Οδηγού του προγράμματος.
 • Eκδόθηκε Υπουργική Απόφαση (δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ) νέας τροποποίησης και παράτασης υλοποίησης των έργων έως τις 13/7/2014 για όσους υλοποίησαν τουλάχιστον το 30% του εγκεκριμένου οικονομικού αντικειμένου του έργου.
 • Eκδόθηκε νέα Υπουργική Απόφαση (δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ) νέας τροποποίησης και παράτασης υλοποίησης των έργων έως τις 30/11/2014 για όσα έργα είχαν εγκριθεί για παράταση υλοποίησής τους έως τις 13/7/2014.
 • Eκδόθηκε νέα Υπουργική Απόφαση νέας τροποποίησης και παράτασης υλοποίησης των έργων έως τις 30/1/2015 για όσα έργα είχαν εγκριθεί για παράταση υλοποίησής τους έως τις 30/11/2014.
 • Επικαιροποιήθηκαν οι προδιαγραφές ανάρτησης της αναμνηστικής πινακίδας στις 20/2/2015.
 • Εκδόθηκε απόφαση τροποποίησης του Οδηγού του προγράμματος και δόθηκε παράταση ολοκλήρωσης των έργων έως τις 31/10/2015.
 • Εκδόθηκε απόφαση τροποποίησης του Οδηγού του προγράμματος και δόθηκε παράταση ολοκλήρωσης των έργων έως τις 31/12/2015.
 • Ξεκίνησε και υλοποιείται η διαδικασία ελέγχου τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων των Δικαιούχων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα παρακαλούμε πατήστε εδώ.

επιστροφή