Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων - Υλοποίηση Προγράμματος

 

..pdf..16-6-2017 Aπόφαση αποδοχής του πρακτικού 30/30-3-2017 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013(Ημερομηνία απόφασης& ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 14-6-2017).

..pdf..15-5-2017 Aπόφαση αποδοχής του πρακτικού 29/30-3-2017 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013(Ημερομηνία απόφασης& ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 15-5-2017).

..pdf..19-12-2016 Aπόφαση αποδοχής του πρακτικού 27/25-11-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013(Ημερομηνία απόφασης& ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 19-12-2016).

..pdf..23-11-2016 Aπόφαση αποδοχής του πρακτικού 26/28-9-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013(Ημερομηνία απόφασης& ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 23-11-2016)..

 8-11-2016  Τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ως προς την προθεσμία προσκόμισης της νέας ή ανανεωμένης άδειας λειτουργίας των ολοκληρωμένων έργων (Hμερομηνία απόφασης 14/10/2016/Ημερομηνία έκδοσης ΦΕΚ 4/11/2016 & ανάρτησης στη Διαύγεια 8/11/2016).

..pdf..Απόφαση

..pdf..ΦΕΚ απόφασης

..pdf..14-10-2016 Τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ως προς την προθεσμία προσκόμιστης της νέας ή ανανεωμένης άδειας λειτουργίας των ολοκληρωμένων έργων (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 14/10/2016)

.. pdf..22-9-2016 Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής για την 25η χρηματοδότηση με τη διαδικασία της επιχορήγησης ποσού ευρώ (€) 463.872,43 στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ) για το έργο 2011ΣΕ02780003 «Eξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», της ΣΑΕ 027/8, ΠΔΕ 2016 (Hμερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 22/9/2016).

..pdf..27-7-2016 Aπόφαση αποδοχής του πρακτικού 25/27-7-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013(Ημερομηνία απόφησης& ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 27-7-2016)..

18-7-2016 Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής για την 24η χρηματοδότηση με τη διαδικασία της επιχορήγησης ποσού ευρώ (€) 700.253,27 στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητ(ΕΦΕΠΑΕ) για το έργο 2011ΣΕ02780003 «Eξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», της ΣΑΕ 027/8, ΠΔΕ 2016 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 18/7/2016)

..pdf..27-5-2016 «Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής για την 23η χρηματοδότηση με τη διαδικασία της επιχορήγησης ποσού ευρώ (€) 776.389,16 στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ) για το έργο 2011ΣΕ02780003 “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ” της ΣΑΕ 027/8 ΠΔΕ 2016» (Hμερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια 27/5/2016)

..pdf..27-5-2016 «Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής για την 22η χρηματοδότηση με τη διαδικασία της επιχορήγησης ποσού ευρώ (€) 2.022.406,77 στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ) για το έργο 2011ΣΕ02780003 “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ” της ΣΑΕ 027/8 ΠΔΕ 2016»(Hμερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 27/5/2016).

..pdf..27-4-2016 Aπόφαση αποδοχής του πρακτικoύ 24/9-3-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 27/4/2016).

..pdf..8-3-2016 21η Εντολή πληρωμής για την καταβολή επιχορήγησης ποσού 375.292,23 € στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα” (ΕΦΕΠΑΕ) για το έργο 2011ΣΕ02780003 «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του ΕΠΑΝ ΙΙ της ΣΑΕ 027/8 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 8/3/2016).

..word..

15-2-2016 Έντυπο Υποβολής Αντιρρήσεων Δικαιούχων στα προγράμματα ευθύνης της ΓΓΒ και ΕΥΣΕΥΤ (Τουρισμός)

 

..download.28-12-2015 Επείγουσα Ανακοίνωση για τους Δικαιούχους των προγραμμάτων ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' και ''Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ) του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013

 

...pdf..15-12-2015 Aπόφαση επιχορήγησης του ΕΦΕΠΑΕ για την απόδοση ενδιάμεσων δόσεων και αποπληρωμών στους Δικαιούχους του προγράμματος ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια 15/12/2015).

..pdf... 15-12-2015 Aπόφαση αποδοχής των πρακτικών 21/24-9-2015 και 22/6-10-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 14/12/2015).

...pdf..1-12-2015 Eνημερωτική Επιστολή στους Δικαιούχους του προγράμματος ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την ολοκλήρωση του έργου τους έως και τις 31/12/2015 μαζί με χρήσιμες οδηγίες

..info... 20-11-2015 Κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης αθεώρητου τιμολογίου επιχορηγήσεων για τη λήψη της δημόσιας χρηματοδότησης(επιχορήγησης) στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013 που διαχειρίζεται ο ΕΦΕΠΑΕ

 

..information...3-11-2015 Νέα Τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος και παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των έργων του Προγράμματος "Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Hμερομηνία έκδοσης απόφασης 29/10/2015/Ημερομηνία έκδοσης ΦΕΚ 3/11/2015/Ημερομηνία  ανάρτησης στη Διαύγεια 3/11/2015).

 

20-2-2015 Επικαιροποίηση περιεχομένου και προδιαγραφών αναμνηστικής πινακίδας (επικαιροποίηση αρχείου 20-2-2015).

 

..dowload..21-9-2015 Eνημέρωση των Δικαιούχων των προγραμμάτων ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' και ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου τους έως τις 30/10/2015.

2-7-2015 Τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος και παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των έργων του Προγράμματος "Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Hμερομηνία έκδοσης απόφασης 30/6/2015/Ημερομηνία έκδοσης ΦΕΚ 1/7/2015/Ημερομηνία  ανάρτησης στη Διαύγεια 2/7/2015) - Eπικαιροποίηση στις 3/11/2015.

 

..pdf..27-5-2015 Απόφαση αποδοχής πρακτικών 19/16-3-2015 και 20/17-3-2015  της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότηα των Επιχειρήσεων'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 27/5/2015).

31-3-2015 Απόφαση αποδοχής πρακτικών 17/5-11-2014 και 8/6-11-2014  της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότηα των Επιχειρήσεων'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 31/3/2015).

25-2-2015 Επιστολή ενημέρωσης στους Δικαιούχους για την επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών ανάρτησης της αναμνηστικής πινακίδας

 

   20-2-2015 Επικαιροποίηση περιεχομένου και προδιαγραφών αναμνηστικής πινακίδας (επικαιροποίηση αρχείου στις 8-10-2015).

 

 27-1-2015 Τροποποίηση της υπ’αριθμ. πρωτ. Oικ. 1246/95/04-02-2011 Υπουργικής Απόφασης και παράταση χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης 20/1/2015/Ημερομηνία έκδοσης ΦΕΚ 23-1-2015/Ημερομηνία δημοσιοποίησης ΦΕΚ 26-1-2015/ Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 27/1/2015).

19-1-2014 Απόφαση καταβολής επιχορήγησης ποσού  549.845,58€ στον ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα) για την πληρωμή ενδιάμεσων δόσεων και τελικών πληρωμών των δικαιούχων του προγράμματος «Εξωστρέφεια –Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» (ΕΣΠΑ: κωδ. ΠΔΕ 2011ΣΕ02780003)(Ημερομηνία απόφασης 16/1/2015/Ημερομηνία ανάρτησης στη  Διαύγεια 19/1/2015)

 1-12-2014 Τροποποίηση της υπ’αριθμ. πρωτ. Oικ. 1246/95/04-02-2011 Υπουργικής Απόφασης και παράταση χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης 27/11/2014/Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 1/12/2014).

28-11-2014 Παράταση της διάρκειας υλοποίησης των ενεργών έργων των προγραμμάτων του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ''Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα'',''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' και ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' έως τις 30/1/2015

1-10-2014 'Εκδοση απόφασης Αποδοχής Πρακτικού 16/18-7-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία έκδοσης απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 1-10-2014)

1-10-2014 'Εκδοση απόφασης Αποδοχής Πρακτικών 14/2-6-2014, 15/3-6-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία έκδοσης απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 1-10-2014)

12-9-2014 Έκδοση Απόφασης καταβολής επιχορήγησης ποσού  579.857,24 € στον ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα) για την πληρωμή ενδιάμεσων δόσεων και τελικών πληρωμών των δικαιούχων του προγράμματος «Εξωστρέφεια –Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» (ΕΣΠΑ: κωδ. ΠΔΕ 2011ΣΕ02780003)(Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 12/9/2014)

22-8-2014 Ενημερωτική επιστολή στους Δικαιούχους του προγράμματος ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος και την παράταση της διάρκειας ολοκλήρωσης των έργων που τηρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, έως τις 30/11/2014.

 22-8-2014 Τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος και παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των έργων του Προγράμματος "Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Hμερομηνία έκδοσης απόφασης 11/8/2014/Ημερομηνία έκδοσης ΦΕΚ 20/8/2014/Ημερομηνία  ανάρτησης στη Διαύγεια 22/8/2014).

1-8-2014 Έκδοση Απόφασης καταβολής επιχορήγησης ποσού  531.791,69 € στον ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα) για την πληρωμή ενδιάμεσων δόσεων και τελικών πληρωμών των δικαιούχων του προγράμματος «Εξωστρέφεια –Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» (ΕΣΠΑ: κωδ. ΠΔΕ 2011ΣΕ02780003)(Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 1/8/2014)

29-5-2014 Έκδοση Απόφασης καταβολής επιχορήγησης ποσού  471.758,55 € στον ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα) για την πληρωμή ενδιάμεσων δόσεων και τελικών πληρωμών των δικαιούχων του προγράμματος «Εξωστρέφεια –Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» (ΕΣΠΑ: κωδ. ΠΔΕ 2011ΣΕ02780003)(Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη  Διαύγεια 29/5/2014)

22-4-2014 'Εκδοση απόφασης Αποδοχής Πρακτικoύ 13/25-2-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία έκδοσης απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 22-4-2014)

13-3-2014 Έκδοση Απόφασης καταβολής επιχορήγησης ποσού 478.533,58 € στον ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα) για την πληρωμή ενδιάμεσων δόσεων και τελικών πληρωμών των δικαιούχων του προγράμματος «Εξωστρέφεια –Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» (ΕΣΠΑ: κωδ. ΠΔΕ 2011ΣΕ02780003)(Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη   Διαύγεια 13/3/2014)

18-2-2014 Έκδοση Απόφασης καταβολής επιχορήγησης ποσού 340. 979,77 € στον ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα) για την πληρωμή ενδιάμεσων δόσεων και τελικών πληρωμών των δικαιούχων του προγράμματος «Εξωστρέφεια –Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» (ΕΣΠΑ: κωδ. ΠΔΕ 2011ΣΕ02780003)(Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη  Διαύγεια 13/2/2014)

18-2-2014 'Εκδοση απόφασης Αποδοχής Πρακτικών 11/20-11-2013 & 12/21-11-2013 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία έκδοσης απόφασης & ανάρτησης στη   Διαύγεια 18-2-2014)

21-1-2014 Ενημέρωση των Δικαιούχων του προγράμματος ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' του ΕΠΑΝ ΙΙ για την ολοκλήρωση του έργου τους

 

4-12-2013 Έκδοση απόφασης καταβολής επιχορήγησης ποσού 454.211,95 € στον ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα) για την πληρωμή ενδιάμεσων δόσεων και τελικών πληρωμών των δικαιούχων του προγράμματος ''Εξωστέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεω (ΕΣΠΑ κωδ. ΠΔΕ 2011 ΣΕ02780003) (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη  Διαύγεια 4/12/2013)

7-11-2013 Έκδοση Απόφασης καταβολής επιχορήγησης ποσού 501.171,13 € στον ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα) για την πληρωμή ενδιάμεσων δόσεων και τελικών πληρωμών των δικαιούχων του προγράμματος «Εξωστρέφεια –Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» (ΕΣΠΑ: κωδ. ΠΔΕ 2011ΣΕ02780003)(Ημερομηνία απόφασης 6/11/2013/Hμερομηνία ανάρτησης στη  Διαύγεια 29/8/2013)

26-9-2013 Παράταση υλοποίησης έργων στο πρόγραμμα ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης 11/9/2013, Έκδοση ΦΕΚ 20/9/2013, Ανάρτηση στην Διαύγεια 26/9/2013)

 Απόφαση παράτασης

 

 ΦΕΚ παράτασης

 

 Δελτίο τύπου ΥΠΑΑΝ (9/9/2013)

 

 9-9-2013 Ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την παράταση στα προγράμματα : α) «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» (έληγε στις 13/7) και «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» (έληγε στις 6/9/2013) στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013

 

9-9-2013 'Εκδοση απόφασης Αποδοχής Πρακτικoύ 10/12-7-2013 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία έκδοσης απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 9-9-2013)

29-8-2013 Έκδοση Απόφασης καταβολής επιχορήγησης ποσού 578.892,66 € στον ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας) για την πληρωμή ενδιάμεσων δόσεων και τελικών πληρωμών των δικαιούχων του προγράμματος «Εξωστρέφεια –Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» (ΕΣΠΑ: κωδ. ΠΔΕ 2011ΣΕ02780003)(Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 29/8/2013) 

3-7-2013 Έκδοση Απόφασης καταβολής επιχορήγησης ποσού  527.465,26 € στον ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας) για την πληρωμή ενδιάμεσων δόσεων και τελικών πληρωμών των δικαιούχων του προγράμματος «Εξωστρέφεια –Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» (ΕΣΠΑ: κωδ. ΠΔΕ 2011ΣΕ02780003)(Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 3/7/2013) 

14-6-2013 Εκδοση απόφασης Αποδοχής Πρακτικών 8/11-4-2013 και 9/12-4-2013 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία έκδοσης απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 14-6-2013)

5-6-2013 Έκδοση Απόφασης καταβολής επιχορήγησης ποσού  447.579,28 € στον ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας) για την πληρωμή ενδιάμεσων δόσεων και τελικών πληρωμών των δικαιούχων του προγράμματος «Εξωστρέφεια –Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» (ΕΣΠΑ: κωδ. ΠΔΕ 2011ΣΕ02780003)(Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 5/6/2013) 

  8-4-2013 Εκδοση απόφασης Αποδοχής Πρακτικών 6/6-2-2013 και 7/7-2-2013 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία έκδοσης απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 5-4-2013)      

 5-4-2013 Έκδοση Απόφασης καταβολής επιχορήγησης ποσού 306.339,59€ στον ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας) για την πληρωμή ενδιάμεσων δόσεων και τελικών πληρωμών των δικαιούχων του προγράμματος «Εξωστρέφεια –Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» (ΕΣΠΑ: κωδ. ΠΔΕ 2011ΣΕ02780003)(Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 5/4/2013) 

 5-3-2013 Οδηγός Υλοποίησης Δικαιούχων  στο προγράμμα ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' (2η έκδοση)

 

 22-1-2013 Έκδοση απόφασης καταβολής επιχορήγησης ποσού 461.462,35€ στον ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας) για την πληρωμή ενδιάμεσων δόσεων και τελικών πληρωμών των δικαιούχων του προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» (ΕΣΠΑ: κωδ. ΠΔΕ 2011ΣΕ02780003) (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 22/1/2013)

17-1-2013 Έκδοση απόφασης Παράτασης Χρόνου Υλοποίησης Εντεταγμένων Έργων και Τροποποίηση- Συμπλήρωση του Οδηγού Υλοποίησης του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ήμερομηνία έκδοσης απόφασης 20/12/2012, Έκδοση ΦΕΚ 31/12/2012, Ανάρτηση στη Διαύγεια 17/1/2013).

 Απόφαση παράτασης, τροποποίηση - συμπλήρωση Οδηγού

 

 Έκδοση ΦΕΚ απόφασης παράτασης, τροποποίησης συμπλήρωσης Οδηγού

 

 24-12-2012 Έκδοση Υπουργικών αποφάσεων εξάμηνης παράτασης και τροποποιήσεων στους Οδηγούς των προγραμμάτων ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'', ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'', ''Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων'' και ''Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013

  20-12-2012 Εκδοση απόφασης Αποδοχής Πρακτικού Νο 5/29-11-2012 της Επιτροπής Παρακολούθησης για το πρόγραμμα ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία έκδοσης απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια'20-12-2012)

 17-12-2012 Έκδοση απόφασης καταβολής επιχορήγησης ποσού 878.295,80€ στον ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας) για την πληρωμή ενδιάμεσων δόσεων και τελικών πληρωμών των δικαιούχων του προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» (ΕΣΠΑ: κωδ. ΠΔΕ 2011ΣΕ02780003) (Εκδοση απόφασης 14/12/2012 Ανάρτηση στη Διαύγεια 17-12-2012)

 17-12-2012 Έκδοση απόφασης καταβολής επιχορήγησης ποσού 878.295,80€ στον ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας) για την πληρωμή ενδιάμεσων δόσεων και τελικών πληρωμών των δικαιούχων του προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» (ΕΣΠΑ: κωδ. ΠΔΕ 2011ΣΕ02780003) (Εκδοση απόφασης 14/12/2012 Ανάρτηση στη Διαύγεια 17-12-2012)

 5-12-2012 Έκδοση απόφασης αποδοχής πρακτικών 3 & 4 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013»(Ημερομηνία έκδοσης απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 5/12/2012)

 5-12-2012 Έκδοση απόφασης αποδοχής πρακτικών 1 & 2 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013»(Ημερομηνία έκδοσης απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 5/12/2012)

 22-10-12 Εισήγηση Αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Αθανάσιου Κακούδη στην ενημερωτική εκδήλωση της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 22/10/2012 για τις επιχειρήσεις που υλοποιούν έργα στο πρόγραμμα ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (αρχείο ppt)

 4-10-2012 Eισήγηση κ. Αθανάσιου Κακούδη με χρήσιμες οδηγίες για την υλοποίηση των έργων στις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας  στην εκδήλωση της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στις 3/10/2012 στα Κοίλα Κοζάνης (αρχείο ppt) 

 

19-9-2012  Eπικαιροποιημένο υπόδειγμα αναμνηστικής πινακίδας για τα έργα του ΕΠΑΝ ΙΙ που διαχείζεται η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας

 

28-7-2012 Διευκρινίσεις που αφορούν στον έλεγχο σώρευσης Ενισχύσεων De-Minimis Προγραμμάτων που υλοποιούνται μέσω Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ και ακολουθούν τον Κανονισμό De-Minimis (Κανονισμός ΕΚ 1998/2006).

 4-7-2012 : Εκδοση απόφασης ανασύστασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (έκδοση απόφασης 18-6-2012/   Εκδοση ΦΕΚ 20/6/2012    /Ανάρτηση στη Διαύγεια 4/7/2012)

12-6-2012 Υποδείγματα αθεώρητου τιμολογίου επιχορηγήσεων (παρ. 3 του άρθρου 12 του ΠΔ 186/26.5.1992 ΚΒΣ) για τη λήψη ενίσχυσης (δημόσια χρηματοδότηση)

  Υπόδειγμα αθεώρητου τιμολογίου επιχορηγήσεων για τη λήψη προκαταβολής/

 

  Υπόδειγμα αθεώρητου τιμολογίου επιχορηγήσεων για τη λήψη ενδιάμεσης δόσης

 

  Υπόδειγμα αθεώρητου τιμολογίου επιχορηγήσεων για τη λήψη αποπληρωμής

 

14-3-2012 Δυνατότητα υποβολής αιτημάτων τροποποίησης των πράξεων(έργων) τους στο Πληφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων της ΜΟΔ Α.Ε. για τους δικαιούχους του προγράμματος ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων'' του ΕΠΑΝ ΙΙ

21-2-2012  Eντυπα υποβολής αιτήσεων επαλήθευσης - πιστοποίησης Δικαιούχων και Εκδοση Οδηγού Υλοποίησης Πράξεων (έργων) Τελικών Δικαιούχων στο πρόγραμμα ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' :

  1.   Αίτηση Επαλήθευσης -Πιστοποίησης Δικαιούχων (ενδιάμεσος έλεγχος)

 

   2.  Αίτηση Επαλήθευσης - Πιστοποίησης (τελικός έλεγχος)      

 

   3.Οδηγός Υλοποίησης Πράξεων (έργων) Δικαιούχων(αντικαταστάθηκε με νεώτερο στις 5-3-2013)        

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τα αιτήματα τροποποίησης, αυτά θα είναι διαθέσιμα στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣΚΕ) της ΜΟΔ Α.Ε. στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Όλες οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτημα τροποποίησης θα μπορούν να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική υποβολή των αιτημάτων που τους ενδιαφέρουν (μέσω του www.ependyseis.gr/mis), τα οποία στη συνέχεια προσκομίζονται και εντύπως στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ , με σφραγίδα και υπογραφή της επιχείρησης, συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον Οδηγό Υλοποίησης Πράξεων.

Eπιχορήγηση (προκαταβολή) 2.000.000 ευρώ στον ΕΦΕΠΑΕ για το πρόγραμμα ''Eξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την καταβολή προκαταβολών στους Δικαιούχους του προγράμματος (Ημερομηνία έκδοσης 20-12-2011)

Εκδοση ΦΕΚ Σύστασης και συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα(ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007−2013 (ΦΕΚ 401/10-11-2011)

Εκδοση απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης στο πρόγραμμα "'Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων''  (Ημ. έκδοσης 7/11/2011)

 

Eπιχορήγηση (προκαταβολή) στον ΕΦΕΠΑΕ για το πρόγραμμα ''Eξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την καταβολή προκαταβολών στους Δικαιούχους του προγράμματος (26-11-2011)

 

Δικαιολογητικά και Οδηγίες για τη λήψη Προκαταβολής (21-10-2011):

Δικαιολογητικά για τη λήψη προκαταβολής

 

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Αποδοχής Όρων Υπαγωγής στο πρόγραμμα ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων''

 

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Δικαιούχου για τον αριθμό εταιρικού λογαριασμού για τη λήψη της δημόσιας χρηματοδότησης στη διάρκεια υλοποίησης του έργου

 

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης για τη σώρρευση ενισχύσεων ήσσονος σημάσία (de minimis)     

   

 Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής για τη λήψη προκαταβολής

 

 16-3-2010 Eγγραφο της ΕΥΣ ΕΣΠΑ για την έκδοση και προσκόμιση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη λήψη της; ενίσχυσης (Δημόσια Χρηματότηση)(Tροποποιήθηκε στις 10/4/2012 με το νομοσχέδιο Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος - Νέα Εταιρική Μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων Ναυτιλίας, Λιμένων και Αλιείας και άλλες διατάξεις)

 

επιστροφή