Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' - Πρόοδος Υλοποίησης

Το πρόγραμμα βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία. Συγκεκριμένα :

 • Εκδόθηκαν οι αποφάσεις αποδοχής πρακτικών με τα αποτελέσματα αξιολόγησης
 • Εκδόθηκαν οι ειδικές Υπουργικές Αποφάσεις ένταξης και χρηματοδότησης για την προτάσεις που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα.
 • Ολοκληρώνεται η διαδικασία χορήγησης προκαταβολών σε όσους δικαιούχους έχουν αιτηθεί μέσω της χρήσης του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr) της ΜΟΔ Α.Ε.
 • Εχει εκδοθεί η απόφαση συγκρότησης  και στις 2/7/2012 ανασυγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης για την παρακολούθηση των έργων η οποία συνεδριάζει σε τακτική βάση για την επίλυσης ζητημάτων που αφορούν στην υλοποίηση των έργων απο τους επενδυτές.
 • Εχουν αποσταλεί τα έντυπα αιτημάτων επαλήθευσης στους επενδυτές.
 • Εχει ολοκληρωθεί απο τη ΜΟΔ Α.Ε. (www.ependyseis.gr) το πληροφοριακό σύστημα για την υποβολή και αξιολόγηση-εξέταση των αιτημάτων τροποποίησης
 • Αντικατάστάθηκε η εξωσυστημική διαδικασία των ελέγχων και των επιτόπιων επαληθεύσεων σε έργα Δικαιούχων απο τα στελέχη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ  με παράλληλη εκταμίευση της αναλογούσας δημόσιας χρηματοδότησης. καθώς δόθηκε σε εφαρμογή η υλοποίηση από τη ΜΟΔ Α.Ε. του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτημάτων επαλήθευσης(αίτημα ελέγχου) από τους Δικαιούχους καθώς επίσης των εκθέσεων επαλήθευσης από τα στελέχη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και των διαδικασιών εκταμίευσης της δημόσιας χρηματοδότησης σε αυτούς.
 • Εκδόθηκε απόφαση παράτασης και τροποποίησης του Οδηγού του προγράμματος
 • Έκδόθηκε νέα απόφαση παράτασης υλοποίησης των έργων που τηρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις εώς τις 7/3/2014.
 • Εκδόθηκε νέα απόφαση τροποποίησης του Οδηγού του προγράμματος και την παράταση της διάρκειας ολοκλήρωσης των έργων που τηρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις έως τις 30/11/2014.
 • Εκδόθηκε νέα απόφαση για την παράταση της διάρκειας ολοκλήρωσης των έργων που τηρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις έως τις 30/1/2015.
 • Στις 20/2/2015 επικαιροποιήθηκαν οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο της αναμνηστικής πινακίδας που αναρτάται στην ολοκλήρωση του έργου έκαστου Δικαιούχου.
 • Εκδόθηκε νέα απόφαση για την παράταση υλοποίησης των έργων των Δικαιούχων έως τις 31/12/2015.
 • Εκδόθηκε νέα αποφαση τροποποίησης του Οδηγού του προγράμματος για την υποβολή της αναωεμένης άδειας λειτουργίας έως τις 30/12/2016.

 

Εάν θέλετε να επιστέψετε στη σελίδα του προγράμματος παρακαλούμε πατήστε εδώ.

επιστροφή