Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

΄''Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα'' - Πρόοδος Υλοποίησης

 • Εκδόθηκαν οι αποφάσεις αποδοχής πρακτικών με τα αποτελέσματα αξιολόγησης
 • Εκδόθηκαν οι ειδικές Υπουργικές Αποφάσεις ένταξης και χρηματοδότησης για τους Δικαιούχους που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα oι οποίες από την Πέμπτη 9/8/2012 είναι αναρτημένες στο ΠΣΚΕ στα πεδία των Δικαιούχων (λόγω τεχνικού προβλήματος υπήρξε μικρή καθυστέρηση στην ανάρτησή τους).
 • Βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη η διαδικασία εκταμίευσης των προκαταβολών μέσω του ΠΣΚΕ της ΜΟΔ Α.Ε.
 • Εχουν ξεκινήσει με τη χρήση εξωσυστημικής διαδικασίας η εξέταση των αιτημάτων τροποποίησης καθώς και οι έλεγχοι και οι επιτόπιες επαληθεύσεις σε έργα Δικαιούχων απο τα στελέχη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ με παράλληλη εκταμίευση της αναλογούσας δημόσιας χρηματοδότησης. Αναμένεται η ολοκλήρωση της υλοποίησης από τη ΜΟΔ Α.Ε. του ΠΣΚΕ για την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων τροποποίησης και επαλήθευσης από τους Δικαιούχους καθώς επίσης των εκθέσεων επαλήθευσης απο τα στελέχη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και των διαδικασιών εκταμίευσης της δημόσιας χρηματοδότησης σε αυτούς.
 • Ξεκίνησε η εξέταση των αιτημάτων θεραπείας καθώς ολοκληρώθηκε απο τη ΜΟΔ Α.Ε. το απαραίτητο ΠΣΚΕ για την εξέταση και αξιολόγηση των αιτημάτων θεραπείας που υποβλήθηκαν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης του προγράμματος.
 • Εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση (με το σχετικο ΦΕΚ) τροποποίησης της Επιτροπής Παρακολούθησης. Οι αποφάσεις της Επιτροπής δημοσιεύονται πάντοτε στο www,.e-kepa.gr.
 • Δόθηκε σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία απο τη ΜΟΔ Α.Ε η δυνατότητα υποβολής, και εξέτασης αιτημάτων τροποποίήσης μέσω του ΠΣΚΕ , www.ependyseis,gr
 • Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτημάτων θεραπείας απο την Επιτροπή Αξιολόγησης και εκδόθηκαν τα σχετικά πρακτικά.
 • Ενεργοποιήθηκε η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης αιτημάτων τροποποίησης των Δικαιούχων απο την Επιτροπή Παρακολούθησης
 • Εκδόθηκε η απόφαση παράτασης ολοκλήρωσης των έργων έως τις 8/6/2014, καθώς και τροποποιήσεων και απλοποιήσεων στον Οδηγό του προγράμματος.
 • Ολοκληρώθηκαν οι συνεδριάσεις της Επιτροπής για την ένταξη νέων έργων υποψήφιων Δικαιούχων  κατόπιν έγκρισης των αιτημάτων θεραπείας τους. 
 • Εκδόθηκε το ΦΕΚ της απόφασης παράτασης ολοκλήρωσης των έργων καθώς και των τροποποιήσεων-διευκολύνσεων του Οδηγού του προγράμματος για την υλοποίηση των έργων των Δικαιούχων.
 • Εκδόθηκε ο επικαιροποιημένος Οδηγός Υλοποίησης του προγράμματος καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης των site και των μελετών που υποβάλλονται προς πιστοποίηση στο πλαίσιο του προγράμματος.
 • Εκδόθηκε η απόφαση παράτασης υλοποίησης των έργων  έως τις 30/11/2014 τα οποία υλοποίησαν έργο οικονομικού αντικειμένου τουλάχιστον 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού έως τις 10/6/2014.
 • Εκδόθηκε η απόφαση παράτασης υλοποίησης των έργων έως τις 30/1/2015 τα οποία υλοποίησαν έργο οικονομικού αντικειμένου τουλάχιστον 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού έως τις  10/6/2014.
 • Επικαιροποιήθηκαν στις 20/2/2015 οι προδιαγραφές ανάρτησης της αναμνηστικής πινακίδας. 
 • Εκδόθηκε απόφαση παράτασης υλοποίησης των έργων έως τις 31/10/2015.
 • Εκδόθηκε απόφαση παράτασης υλοποίησης των έργων έως τις 31/12/2015.
 • Ξεκίνησε η διασικασία ελέγχου τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των Δικαιούχων.

 

 Εάν θέλετε να επιστέψετε στη σελίδα του προγράμματος παρακαλούμε πατήστε εδώ.

επιστροφή