Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών -Υποβολή Προτάσεων

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραλαβής από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ των φακέλων υποψηφιότητας σε έντυπη μορφή για τις προτάσεις που είχαν υποβληθεί ηλεκτρονικά από τις επιχειρήσεις έως τις 18/5/2012(καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής).  

Συνολικά κατατέθηκαν 115 φάκελοι υποψηφιότητας συνολικού προϋπολογισμού € 13.393.750,86 και συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης € 9.230.881,00.

Για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας υποβλήθηκαν  101 επενδυτικά σχέδια (προτάσεις) συνολικού προϋπολογισμού € 11.961.285,96  και συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης €8.249.583,87 ενώ για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας υποβλήθηκαν 14 επενδυτικά σχέδια (προτάσεις) συνολικού προϋπολογισμού €1.432.464,90 και συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης €981.297,13.

Πίνακας κατανομής ανά Noμό των φακέλων υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας στο πρόγραμμα ''Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών'' του ΕΠΑΝ ΙΙ

 Πίνακας κατανομής ανά Noμό ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας στο πρόγραμμα ''Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών'' του ΕΠΑΝ ΙΙ

Πίνακας πανελλαδικής κατανομής ανά Περιφέρεια ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα ''Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών'' του ΕΠΑΝ ΙΙ

επιστροφή