Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Δράσεις Ε.Π ''Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων''- Προκήρυξη

           

 

 13-5-2014 Τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ 2007-2013(Ημερομηνία απόφασης 2/5/2014/Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 13/5/2014)

Απόφαση τροποποίησης

 

Τροποποιημένος Οδηγός και Παραρτήματα (αρχείο zip)

 

 

22-3-2013 Νέα απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων για κατηγορίες πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ (ΕΠΕΑΑ) του ΕΣΠΑ στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ) (Ημερομηνία απόφασης 4/3/2013, Έκδοση ΦΕΚ 15/3/2013, Ανάρτηση στη Διαύγεια 22-3-2013)

22-8-2012 Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ 2007-2013(Ημερομηνία απόφασης 21/8/2012/Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 22/8/2012)

22-8-2012 Τροποποίηση της αριθ. 1920/ ΕΥΣ 2141/3-5-2012 απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος ''Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων'' στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ''Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 57371/ΕΥΣ 6283/27-12-2011 (ημερομηνία έκδοσης απόφασης 3/8/2012/Ημερομηνία ΦΕΚ 14/8/2012/Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 22/8/2012).

24-7-2012 Παράταση στην προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών και συμπλήρωση διευκρινήσεων στον Οδηγό του προγράμματος «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» και των παραρτημάτων του (ημερομηνία απόφασης 23/7/2012)

17-2-2012 Απόφαση Αναπληρωτή ΥΠΑΑΝ για τη μετάθεση για τεχνικούς λόγους της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων

 

17-2-2012 Απόφαση Ειδικού Γραμματέα Ανταγωνιστικότητας για την παράταση στην ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων  

 

18-1-2012 Nεο επικαιροποιημένο ενημερωτικό video της ΕΥΔ-ΕΠΑΕ για το Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων      

 

 13-1-2012 Τροποποιήσεις Οδηγού Προγράμματος και Παραρτημάτων αυτού  

 

Έκδοση απόφασης για την παράταση, συμπλήρωση ουσιαστικών προϋποθέσεων και διόρθωση εσφαλμένων ή  ασαφών διατυπώσεων στον Οδηγό του Προγράμματος «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» και στα Παραρτήματα αυτού 

Νέος Τροποποιημένος Οδηγός Προγράμματος «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» (Τα παραρτήματα του Οδηγού ακολουθούν στο παρακάτω αρχείο)      

 Παραρτήματα Τροποποιημένου Οδηγού Προγράμματος  «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης»

Ανακοίνωση της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ για την παράταση ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων έως τις 17/2/2012 και την τροποποίηση του Οδηγού Προγράμματος

Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ

13-1-2012  5η έκδοση συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων για τη Δράση 1

  

13-1-2012  5η έκδοση συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων για τη Δράση 2

 

 12-1-2012 Λόγω επικείμενης παράτασης και τροποποίησης του Οδηγού του Προγράμματος για τις Δράσεις του Ε.Π. ''Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων'' που διαχειρίζονται η ΕΥΔ/ΕΠΑΕ και ο ΕΦΕΠΑΕ διακόπονται προσωρινά οι ηλεκτρονικές υποβολές των προτάσεων     

Δείτε το ενημερωτικό video της ΕΥΔ-ΕΠΑΕ για τις Δράσεις του Ε.Π. ''Εθνικό Αποθεματικό Απροβλεπτων'' που διαχειρίζονται η ΕΥΔ-ΕΠΑΕ και ο ΕΦΕΠΑΕ (1-12-2011)

23-12-2011 Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ (ΕΠΕΑΑ) του ΕΣΠΑ στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ).(έκδοση απόφασης 10-11-2011/ΦΕΚ 2698Β/2011/Ημερομηνία ανάρτησης στο Διαύγεια 23-12-2011)

25-11-2011 Νέα έκδοση συχνών ερωτήσεων -απαντήσεων επί του Οδηγού του Προγράμματος για τις Δράσεις του Ε.Π. ''Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων'' που διαχειρίζεται η ΕΥΔ/ΕΠΑΕ και ο ΕΦΕΠΑΕ (έκδοση 25-11-2011)-Επικαιροποιήθηκε στις 13-1-2012

15-11-2011 Εκδοση ενημερωτικού εντύπου της ΕΥΔ-ΕΠΑΕ για τις Δράσεις του Ε.Π. ''Εθνικο Αποθεματικό Απροβλέπτων'' που διαχειρίζονται η ΕΥΔ-ΕΠΑΕ και ο ΕΦΕΠΑΕ (έκδοση 15-11-2011)- Επικαιροποιήθηκε στις 25-11-2011

9-11-2011 Νέα 'εκδοση συχνών ερωτήσεων -απαντήσεων επί του Οδηγού του Προγράμματος για τις Δράσεις του Ε.Π. ''Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων'' που διαχειρίζεται η ΕΥΔ/ΕΠΑΕ και ο ΕΦΕΠΑΕ (έκδοση 9-11-2011) - Επικαιοροποιήθηκε στις 24-11-20

Οδηγός Δράσης ''Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» στο πλαίσιο του Ε.Π. ''Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων'' του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Τροποποιημένο αρχείο 27/10/2011- Τα παραρτήματα του Οδηγού βρίσκονται στο παρακάτω αρχείο) (Ο οδηγός έχει τροποποιηθεί- Ο νέος τροποιημένος οδηγός έχει αναρτηθεί στο παρόν πεδίο με ημερομηνία 13-1-2012).

 Παραρτήματα Οδηγού Δράσης ''Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» στο πλαίσιο του Ε.Π. ''Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων'' του ΕΣΠΑ 2007-2013 ( Τα παραρτήματα έχουν τροποποιηθεί -Τα νέα Παραρτήματα έχουν αναρτηθεί στο παρόν πεδίο με ημερομηνία 13-1-2012).

Eντυπο υποβολής πρότασης για τη Δράση 1 (Τροποποιημένο αρχείο 27/10/2011- Το νέο έντυπο υποβολής κατόπιν των τροποποιήσεων στις 13-1-2012 θα είναι ενσωματωμένο στο ΠΣΚΕ όταν επιτραπεί η δυνατότητα υποβολής)

Εντυπο υποβολής πρότασης για τη Δράση 2 (Τροποποιημένο αρχείο 27/10/2011 - Το νέο έντυπο υποβολής κατόπιν των τροποποιήσεων στις 13-1-2012 θα είναι ενσωματωμένο στο ΠΣΚΕ όταν επιτραπεί η δυνατότητα υποβολής)

 31-10-2011 Εκδοση συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων επί του Οδηγού του Προγράμματος (έκδοση 31-10-2011)-Έκδοση επικαροποιημένου αρχείο στις 9-11-2011.

Περίληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (έχει τροποποιηθεί με ημερομηνία 13-1-2012)

 

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στη Δράση «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» στο πλαίσιο του Ε.Π. ''Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων'' του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Eνημερωτικό Σημείωμα του Υπουργείου  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τη δράση (πρόγραμμα) «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» στο πλαίσιο του Ε.Π. "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων'' του ΕΣΠΑ 2007-2013.(Δεν βρίσκεται σε πλήρη ισχύ από τις 13/1/2012 λόγω τροποποίησης του Οδηγού)

επιστροφή