Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Δράσεις Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων- Υποβολή Προτάσεων

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων τη Δευτέρα 20/2/2012. Συνολικά υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά 1546 προτάσεις (επενδυτικά σχέδια) από ισάριθμες επιχειρήσεις των Περιφερειών της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Αναλυτικότερα για τη Δράση 1 υποβλήθηκαν 1276 προτάσεις ενώ για τη Δράση 2 υποβλήθηκαν 270 προτάσεις.

Ο συνολικός αιτούμενος προϋπολογισμός και η συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη(το πσοσοστό της δημόσιας δαπάνης-επιχορήγησης ανέρχεται σε 100% επί του αιτούμενου προϋπολογισμού) των προτάσεων σε € 50.771.006, 39. Εξ' αυτού για τη Δράση 1 ο συνολικός αιτούμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε € 42.410.006,15, ενώ για τη Δράση 2 ανέρχεται σε 8.361.000,24.

Στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά 1392 προτάσεις συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού  και δημόσιας δαπάνης € 43.489.182.38 (Δράση 1 : 1122 προτάσεις € 37.237.565,34  και Δράση 2 : 207 προτάσεις €6.251.617,04) ενώ στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας υποβλήθηκαν  217 προτάσεις συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού  και δημόσιας δαπάνης € 7.281.824.01 (Δράση 1 : 154 προτάσεις, € 5.172.440,81 και Δράση 2 : 63 προτάσεις € 2.109.383,20).

 Πίνακας κατανομής ανά Νομό ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στις Περιφέρεις της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας

επιστροφή