Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Εθνικο Αποθεματικό Απροβλέπτων - Αξιολόγηση

 

19-7-2012 Ενστάσεις επί του αποτελέσματος αξιολόγησης των υποβληθέντων προτάσεων στο πλαίσιο της Δράση1 «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης»

4-5-2013 Απόφαση ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»

22-3-2012 Eγχειρίδιο αξιολογητή για τη Δράση 1

 

 22-3-2012 Εγχειρίδιο αξιολογητή για τη Δράση 2

 

7-3-2012  Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την εισήγηση προς τον Ειδικό Γραμματέα της ένταξης των έργων ή των τροποποιήσεων των αποφάσεων ένταξης στο Πρόγραμμα “Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεω συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης” του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»

επιστροφή