Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων - Ενταξη έργων

 22-8-2012 Τροποποίηση της αριθ. 1920/ ΕΥΣ 2141/3-5-2012 απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος ''Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων'' στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ''Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 57371/ΕΥΣ 6283/27-12-2011 (ημερομηνία έκδοσης απόφασης 3/8/2012/Ημερομηνία ανάρτησης στο Διαύγεια 22/8/2012).

4-5-2012 Απόφαση ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο πρόγραμμα ''Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης'' στο πλαίσιο του Ε.Π. ''Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων''     

 Παραρτήματα απόφασης ένταξης

 

4-5-2012 Πίνακας κατανομής ενταγμένων έργων ανά Νομό στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας στις Δράσεις 1 και 2 του προγράμματος «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» του Ε.Π. ''Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων'' του ΕΣΠΑ 2007-2013  

 4-5-2012 Πίνακας κατανομής ενταγμένων έργων ανά Περιφέρεια στις Δράσεις 1 και 2 του προγράμματος «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» του Ε.Π. ''Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων'' του ΕΣΠΑ 2007-2013

 

 

επιστροφή