Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων - Πρόοδος Υλοποίησης

 • Εκδόθηκαν τα τελικά αποτελέσματα αξιολόγησης με την έκδοση της απόφασης ένταξης έργων
 • Oλοκληρώθηκε ο έλεγχος των δικαιολογητικών για την οριστικοποίηση των Δικαιούχων που τελικώς εντάσσονται στο πρόγραμμα, καθώς επίσης απεστάλλη η σχετική επιστολή από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στους Δικαιούχους
 • Έχει ανακοινωθεί η δυνατότητα λήψης της προκαταβολής για όσους Δικαιούχους επιθυμούν να τη λάβουν μέσω του ΠΣΚΕ της ΜΟΔ Α.Ε. (www.ependyseis.gr).
 • Εκδόθηκε η απόφαση ένταξης των επιλαχουσών επιχειρήσεων στη Δράση 1
 • Έχει ξεκινήσει η διαδικασία ελέγχου των των δικαιολογητικών για την οριστικοποίηση των επιλαχουσών Δικαιούχων που τελικώς θα ενταχθούν στο πρόγραμμα
 • Έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση τροποποίησης της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών για τις επιλαχούσες επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα έως τις 28/12/2012.
 • Για τους Δικαιούχους που έχουν ενταχθεί οριστικά μέχρι σήμερα , έχουν ξεκινήσει έλεγχοι των προγραμμάτων εκπαίδευσης για τη Δράση 2 μέσω επισκέψεων στους τόπους υλοποίησης της κατάρτισης (εφόσον έχει κοινοποιηθεί από το αρμόδιο ΚΕΚ το πρόγραμμα εκπαίδευσης)
 • Για τους Δικαιούχους που έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα οριστικά στις Δράσεις 1 & 2, έχουν αποσταλεί τα έντυπα αιτημάτων τροποίησης και επαλήθευσης (αιτήσεις ελέγχου για πιστοποίηση της πράξης) στους δικαιούχους επενδυτές μαζί με χρήσιμες οδηγίες για την υλοποίηση της πράξης τους,
 • Εκδόθηκε υπουργική απόφαση τροποποίησης του Οδηγού του προγράμματος.
 • Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος η οποία ξεκίνησε τις συνεδριάσεις της. Οι αποφάσεις της δημοσιεύονται πάντοτε στο www.e-kepa.gr
 • Ολοκληρώθηκε από τη ΜΟΔ Α.Ε. και τέθηκε σε επιχειρησιακή λειτουργία το ΠΣΚΕ προκειμένου οι σχετικές διαδικασίες αιτημάτων τροποποίησης, επαλήθευσης (έλεγχος), εκταμίευσης να πραγματοποιούνται απο το ΠΣΚΕ στο σύνολό τους.
 • Εκδόθηκε νέος τροποποιημένος Οδηγός του προγράμματος, κατόπιν τροποποίησης του Οδηγού.
 • Εκδόθηκε νέος επικαιροποιημένος Οδηγός Υλοποίησης και παραστατικών πιστοποίησης, ένταξης και πληρωμής των Δικαιούχων.
 • Επικαιροποιήθηκαν στις 20/2/2015 οι προδιαγραφές ανάρτησης της αναμνηστικής πινακίδας. 

 

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα παρακαλούμε πατήστε εδώ.

επιστροφή