Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

«Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών»-Υποβολή Προτάσεων

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραλαβής από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ των φακέλων υποψηφιότητας σε έντυπη μορφή για τις προτάσεις που είχαν υποβληθεί ηλεκτρονικά από τις επιχειρήσεις έως τις 16/5/2013(καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής).

Για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας τελικώς υπεβλήθησαν 3553 επενδυτικά σχέδια (προτάσεις) συνολικού χρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού €468.175.320,71  και συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης €230.984.961,75, ενώ για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας υποβλήθηκαν 482 επενδυτικά σχέδια (προτάσεις) συνολικού προϋπολογισμού €61.181.936,15 και συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης €30.201.498,89.

10-7-2013 Στατιστικά στοιχεία και συμπεράσματα υποβληθεισών προτάσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 

 10-7-2013 Στατιστικά στοιχεία και συμπεράσματα υποβληθεισών προτάσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 

 17-5-2013 Δελτίο τύπου Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας , Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής υποβολής στο πρόγραμμα ενίσχυσης των ΜΜΕ στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΈΣΠΑ 2007-2013

17- 5-2013 Δελτίο τύπου ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ με διευκρινήσεις για την προθεσμία υποβολής κατάθεσης του φακέλου υποψηφιότητας στο πρόγραμμα ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος πατώντας εδώ.

επιστροφή