Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Τελευταία Νέα

Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 36/20-5-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος ''Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013
24/07/2016

Ο Γ.Γ.Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομιας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Ε.Ζαφείρης υπέγραψε την Πέμπτη 21/7/2016 την απόφαση αποδοχής του πρακτικού 36/20-5-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος ''Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

περισσότερα

Aπόφαση Έγκρισης αρχείου Συχνών Ερωτήσεων-Απαντήσεων για τη Δράση "Eνίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών '' του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020
21/07/2016

Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Α. Χαρίτσης, υπέγραψε την Τετάρτη 20//7/2016 την απόφαση έγκρισης αρχείου Συχνών Ερωτήσεων-Απαντήσεων για τη Δράση "Eνίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών '' του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020.

περισσότερα
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον εμπλουτισμό και την επικαιροποίηση του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ
19/07/2016

Ο ΕΦΕΠΑΕ κατόπιν ανάληψης του έργου του Ενδιάμεσοτυ Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020) και σύμφωνα με την Α.Π. 1557/432Γ/Γ01 Απόφαση Ανάδειξης ΕΦΔ του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, προχωρά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον εμπλουτισμό και την επικαιροποίηση του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ.

περισσότερα
Συνάντηση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του ΚΕΠΑ με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων (ΕΒΑΝ) κ. Αltunas Baybars και τον Πρόεδρο του  Ελληνικού Δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων (ΗΕΒΑΝ) Dr. Παναγιώτη Κετικίδη
19/07/2016

Την  Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΚΕΠΑ συνάντηση του Προέδρου του ΚΕΠΑ και της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Ν. Ευθυμιάδη και του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του ΚΕΠΑ και Προέδρου του ΕΦΕΠΑΕ κ. Θωμά -Φωκιών Αλγιανάκογλου με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων (ΕΒΑΝ) κ. Αltunas Baybars και τον Πρόεδρο του  Ελληνικού Δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων (ΗΕΒΑΝ) Dr. Παναγιώτη Κετικίδη.

περισσότερα
Aπόφαση συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης για το πρόγραμμα ''Νεοφυής Επιχειρηματικότητα'' του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020
18/07/2016

Την Παρασκευή 16/7/2016 εκδόθηκε το ΦΕΚ της υπ. αριθμ. ΑΠ 3662/1019/Α2/08.07.2016 απόφασης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ, κας Ε. Φωτονιάτας για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης για το πρόγραμμα ''Ενίσχυση της αυτοάπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης'' του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020.

περισσότερα
Αποφάσεις αποδοχής των πρακτικών των Επιτροπών Παρακολούθησης των προγραμμάτων ''Εναλλακτικός Τουρισμός'' και ''Πράσινος Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.
17/07/2016

Η αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κα. Ε. Κουντουρά υπέγραψε την Τετάρτη 13/7/2016 τις αποφάσεις αποδοχής των πρακτικών των Επιτροπών Παρακολούθησης των προγραμμάτων ''Εναλλακτικός Τουρισμός'' (αποδοχή πρακτικού 47/13-5-2016)  και ''Πράσινος Τουρισμός'' (αποδοχή πρακτικού 33/12-5-2016) του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

περισσότερα
Διευκρινίσεις και απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα ατόμων με Αναπτηρία (ΑμΕΑ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020
14/07/2016

Σε συνέχεια της έκδοσης στις 26/4/2016  διευκρινίσεων για την τήρηση των κανόνων προσβασιμότητας  των ατόμων με Αναπτηρία (ΑμΕΑ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΚ προχώρησε σήμερα Πέμπτη 14/7/2016, στην έκδοση νέων διευκρινίσεων με απαντήσεις σε ερωτήματα υποψήφιων Δικαιούχων.

περισσότερα
Απόφαση Ανάθεσης Καθηκόντων στον ΕΦΕΠΑΕ για τα 4 νέα προγράμματα του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020
13/07/2016

Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Α. Χαρίτσης υπέγραψε στις 30/6/2016 την απόφαση ανάθεσης καθηκόντων διαχείρισης στον ΕΦΕΠΑΕ για τα 4 νέα προγράμματα του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020.

περισσότερα
Επιτυχής ολοκλήρωση της υποβολής προτάσεων για τα 4 πρώτα προγράμματα μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020.
12/07/2016

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 8/7/2016 η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων για την «Αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων», την τελευταία από τις τέσσερις νέες δράσεις επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

περισσότερα
Έκδοση αποφάσεων αποδοχής πρακτικών των Επιτροπών Παρακολούθησης των προγραμμάτων '' Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)'' και ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.
07/07/2016

O Γ.Γ. Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Ε. Ζαφείρης υπέγραψε στις 7/7/2016 τις αποφάσεις αποδοχής των πρακτικών των Επιτροπών Παρακολούθησης των προγραμμάτων ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)'' και ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

περισσότερα
Εκδήλωση του Ελληνικού Δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων (ΗeΒΑΝ) στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2016 με θέμα ''Business Angels & Startups Opportunities:Incentives for Investors''
07/07/2016

Το Ελληνικό Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (ΗeΒΑΝ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. (Α.Ζ.Κ. Α.Ε.),  το Δήμο Θεσσαλονίκης  και την προθερμοκοιτίδα ΟΚ Thess σας προσκαλούν την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:30  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, στην εκδήλωση που διοργανώνουν με θέμα “Business Angels & Startups Opportunities: Incentives for Investors”.

περισσότερα