Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Τελευταία Νέα

Απόφαση Τροποποίησης του Οδηγού του προγράμματος ''Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013'' ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων
24/04/2015

Ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού κ. Γεώργιος Σταθάκης, υπέγραψε την Απόφαση Τροποποίησης του Οδηγού του προγράμματος ''Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013'' ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων.

περισσότερα
Απόφαση  αποδοχής του Πρακτικού 30/6-2-2015 της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης της πράξης ''Πράσινος Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.
23/04/2015

H Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού κα. Έλενα Κουντουρά υπέγραψε στις 23/4/2015 την απόφαση  αποδοχής του Πρακτικού 30/6-2-2015 της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης της πράξης ''Πράσινος Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

περισσότερα
Διοργάνωση από τον ΣΕΒΕ του 2ου εργαστηρίου για το έργο SKILLS BALANCING του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013»
23/04/2015

Στο πλαίσιο του έργου SKILLS BALANCING “Balancing supply and demand of the professional skills needed in the interregional area” του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013», ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) διοργανώνει το 2ο εργαστήριο με τίτλο «Συμμετοχή σε εκθέσεις και εμπορικές αποστολές: εκπαίδευση για επιτυχία».

περισσότερα
Aπόφαση ανασυγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος για την Ενίσχυση των ΜΜΕ στο πλαίσιο των ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2007-2013
22/04/2015

Ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού κ. Γεώργιος Σταθάκης, υπέγραψε στις 6/4/2015 (έκδοση σχετικού ΦΕΚ 21-4-2015) την απόφαση ανασυγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013''.

περισσότερα
Απόφαση ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης μετά την επαναξιολόγηση αιτημάτων θεραπείας στο πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2007-2013'' στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
21/04/2015

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ κ. Ε. Φωτονιάτα υπέγραψε στις 17/4/2015 την απόφαση ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης μετά την επαναξιολόγηση αιτημάτων θεραπείας στο πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2007-2013'' στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

περισσότερα
Δήλωση Προέδρου ΣΒΒΕ σχετικά με τις πρόσφατες ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ, για την πτώση του κύκλου εργασιών στη βιομηχανία
21/04/2015

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, για την πτώση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας κατά 9,8%, σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, δυστυχώς, επιβεβαιώνει τις πρόσφατες αρνητικές προβλέψεις του ΣΒΒΕ  και αποτελεί αποτέλεσμα της παρατεταμένης αβεβαιότητας και της απόλυτης αδυναμίας της Κυβέρνησης, να δημιουργήσει προσδοκίες ελπίδας για τον μέλλον της οικονομίας.

περισσότερα
Συνέδριο Education, Innovation, Entrepreneurship, στο Noesis, Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη στις 27 Απριλίου 2015.
19/04/2015

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας διοργανώνουν το Συνέδριο Education, Innovation, Entrepreneurship, στο Noesis, Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη στις 27 Απριλίου 2015.

 

 

περισσότερα
Έκδοση οδηγού «Κατευθυντήριες γραμμές για τους δικαιούχους των Ευρωπαϊκών Διαθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και συναφών μέσων της ΕΕ»
14/04/2015

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην έκδοση του οδηγού «Κατευθυντήριες γραμμές για τους δικαιούχους των Ευρωπαϊκών Διαθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και συναφών μέσων της ΕΕ».

περισσότερα
Διευκρίνιση στο τεύχος διακήρυξης 1/2015 του τεύχους του Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» στο πλαίσιο του έργου ''MICROSTARS''
09/04/2015

Το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτισιτκής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) προχώρησε σε διευκρίνιση στο τεύχος διακήρυξης 1/2015 του τεύχους του Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» στο πλαίσιο του έργου ''MICROSTARS'' του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ''Ελλάδα-ΠΓΔΜ 2007-2013''.

περισσότερα