Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Τελευταία Νέα

Δελτίο τύπου ΣΕΒΕ για την πρόταση επαναφοράς της ΓΓΕΤ στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
17/04/2014

Στην 3η συνεδρίαση του Συμβουλίου Καινοτομίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα υπό την Προεδρία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστή Χατζηδάκη συμμετείχε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και Μέλος του Συμβουλίου κ. Δημήτρης Λακασάς. Ο κ. Λακασάς στην παρέμβασή του επανέφερε το πάγιο αίτημα του Συνδέσμου για επαναφορά της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

περισσότερα
Tροποποίηση των ατομικών αποφάσεων ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων των Δικαιιούχων του προγράμματος ''Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013
16/04/2014

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Αθανάσιος Σκορδάς υπέγραψε στις 14/4/2014 την  απόφαση τροποποίησης των ατομικών αποφάσεων ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων των Δικαιιούχων του προγράμματος ''Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

περισσότερα
Απόφαση ένταξης 184 επενδυτικών σχεδίων Δυνητικών Δικαιούχων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πρόγραμμα ενίσχυσης των ΜΜΕ στο πλαίσιο των ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2007-2013
15/04/2014

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστής Χατζηδάκης υπέγραψε στις  15/4/2014 την απόφαση ένταξης 184  Δυνητικών Δικαιούχων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

περισσότερα
Δελτίο τύπου ΣΕΒΕ για το ζήτημα της υπερδέσμευσης και της ένταξης όλων των επιχειρήσεων με βαθμό άνω του 50% στο πρόγραμμα Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα ΙΙ του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013
15/04/2014

Την ικανοποίησή της εξέφρασε η Διοίκηση του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) με επιστολή της στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστή Χατζηδάκη αναφορικά με την αποδοχή του αιτήματος του Συνδέσμου - με την απόφαση αποδοχής των αποτελεσμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης του προγράμματος με Αρ. Πρωτ. 4503/784/11.04.14 - για ένταξη στο πρόγραμμα Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα ΙΙ όλων των επιχειρήσεων, οι οποίες κατά την αξιολόγηση συγκέντρωσαν βαθμό μεγαλύτερο του 50% του άριστα, 881 επιχειρήσεις πανελλαδικά.

περισσότερα
Αποδοχή Πρακτικού Νο 26/18-2-2014 της Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης του προγράμματος ''Πράσινος Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013
15/04/2014

Η Υπουργός Τουρισμού κα. Ολγα Κεφαλογιάννη , υπέγραψε στις 14/4/2014 την απόφαση αποδοχής του Πρακτικού Νο 26/18-2-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Πράσινος Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

περισσότερα
15-4-2014 Δελτίο τύπου για τις εντάξεις των έργων στο πρόγραμμα ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013
15/04/2014

Ο Φορέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, με γεωγραφική αρμοδιότητα στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013, με απόφαση τoυ Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση   στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας  283 επενδυτικά σχέδια από ισάριθμες επιχειρήσεις, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 30.753.533,94€. και αναλογούσας ενίσχυσης (δημόσια χρηματοδότηση/επιχορήγηση) 13.408.794,71€  που αντιπροσωπεύουν το 77% των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα(366 επενδυτικά σχέδια με δημόσια χρηματοδότηση 20.458.425,25€) .

 

περισσότερα
Aπόφαση καταβολής επιχορήγησης στον ΕΦΕΠΑΕ για την πληρωμή ενδιάμεσων και τελικών δόσεων σε Δικαιούχους του προγράμματος ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013
15/04/2014

Ο Γ.Γ. Βιομηχανίας του ΥπΑΑΝ κ. Γ. Στεργίου υπέγραψε στις 14/4/2014 την απόφαση καταβολής επιχορήγησης στον ΕΦΕΠΑΕ για την πληρωμή ενδιάμεσων και τελικών δόσεων σε Δικαιούχους του προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 όπου η ΓΓΒ είναι ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης μαζί με τον ΕΦΕΠΑΕ.

περισσότερα
Ενημέρωση Δικαιούχων στα προγράμματα ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' και ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013
15/04/2014

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, με γεωγραφική ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, απέστειλε με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) ενημερωτική επιστολή στους Δικαιούχους των προγραμμάτων του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' και ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' που υλοποιούν έργα στις εν λόγω Περιφέρειες σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αιτημάτων ενδιάμεσης επαλήθευσης/πιστοποίησης.

περισσότερα
Αποδοχή του πρακτικού Νο 13/19.02.2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης για τα προγράμματα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.
15/04/2014

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Αθανάσιος Σκορδάς υπέγραψε στις 14/4/2014 την απόφαση Αποδοχής του πρακτικού Νο 13/19.02.2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης για τα προγράμματα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

περισσότερα