Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Τελευταία Νέα

Aπαιτούμενα Δικαιολογητικά για την οριστική ένταξη των Δυνητικών Δικαιούχων του Συμπληρωματικού Προσωρινού Καταλόγου στη Δράση Ενίσχυσης της Αυταποασχόλησης Πτυχιούχων-Α' κύκλος του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020
17/08/2017

Απο την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ με επιχειρησιακή ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, απεστάλη την Πέμπτη 17/8/2017 επιστολή ενημέρωσης για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την οριστική ένταξη των Δυνητικών Δικαιούχων των εν λόγω Περιφερειών του Συμπληρωματικού Προσωρινού Καταλόγου στη Δράση ''Ενίσχυση της Αυταποασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Α' κύκλος'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

περισσότερα
Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών 2017 από την ΕΟΚΕ
12/08/2017

 H ΕΟΚΕ προκηρύσσει το Βραβείο της κοινωνίας των πολιτών 2017. Φέτος, η ΕΟΚΕ θα επιβραβεύσει καινοτόμα έργα για την προώθηση της ποιοτικής απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας για το μέλλον των εργασιών που αναλαμβάνονται από την κοινωνία των πολιτών, με επίκεντρο τους νέους, τους μετανάστες και άλλα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας.Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 8η Σεπτεμβρίου 2017, ενώ η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 7 Δεκεμβρίου 2017 στις Βρυξέλλες.

περισσότερα
Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων στη Δράση 'Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020
12/08/2017

Kατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής αξιολογητών την Πέμπτη 10/8/2017, ο ΕΦΕΠΑΕ ενημερώνει τους επιτυχόντες αξιολογητές του Test για τη δράση "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών" ότι η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων θα ξεκινήσει την Τετάρτη 16/8/2017 και ώρα 10:00 π.μ.

περισσότερα
Mη λειτουργία υπηρεσιών της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ τη Δευτέρα 14 Αυγούστου 2017
12/08/2017

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, με γεωγραφική και επιχειρησιακή ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ενημερώνει τους Δικαιούχους και εν δυνάμει Δικαιούχους των προγραμμάτων του ΕΠΑνΕΚ, που διαχειρίζεται μέσω του ΕΦΕΠΑΕ, ότι τη Δευτέρα 14 Αυγούστου 2017 δε θα λειτουργήσουν οι υπηρεσίες της.

περισσότερα
Απόφαση Συμπληρωματικού Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α' Κύκλος)» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.
10/08/2017

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ και Τ.Σ. κα Ε. Φωτονιάτα υπέγραψε στις 10/8/2017 την Απόφαση Συμπληρωματικού Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και των Καταλόγων όλων των υπολοίπων Επιχειρηματικών Σχεδίων με τη βαθμολογική τους κατάταξη στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Α' κύκλος» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

περισσότερα
Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση ''Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
09/08/2017

Ο Αν. Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Α. Χαρίτσης υπέγραψε την Τρίτη 8/8/2017 την απόφαση της Πέμπτης (5ης) τροποποίησης της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

περισσότερα
Λήξη α' περιόδου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση ''Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Β' κύκλος'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020, την Τετάρτη 9/8/2017 και ώρα 17:00.
08/08/2017

H KEΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ με γεωγραφική και επιχειρησιακή ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, υπενθυμίζει στους ενδιαφερόμενους ότι, αύριο  Τετάρτη 9/8/2017 και ώρα 17:00 λήγει η προθεσμία της πρώτης περιόδου υποβολής των αιτήσεων της Δράσης Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β Κύκλος του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

περισσότερα
Πρώτη (1η)τροποποίηση Δράσης Ενίσχυσης Πτυχιούχων-B' Κύκλος» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
06/08/2017

Ο Αν. Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Α. Χαρίτσης, υπέγραψε στις 4/8/2017 την απόφαση  Πρώτης (1ης) τροποποίησης της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-B Κύκλος» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

περισσότερα
Έναρξη αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση ''Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020- Test καταλληλότητας αξιολογητών
05/08/2017

H ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ με γεωγραφική επιχειρησιακή ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι ξεκινούν οι διαδικασίες αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

περισσότερα
Απόφαση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών ένταξης για τους Δυνητικούς Δικαιούχους της Δράσης/Προγράμματος ''Νεοφυής Επιχειρηματικότητα'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020
03/08/2017

Ενόψει της περιόδου Αυγούστου 2017 και προκειμένου να χορηγηθεί ευχέρεια χρόνου στους δυνητικούς δικαιούχους της Δράσης "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα'' (Α' κύκλος) του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 για να προσκομίσουν το φάκελο με τα απαιτούμενα συμπληρωματικά δικαιολογητικά Ένταξης, σύμφωνα με το Παράρτημα IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης και κατόπιν σχετικής επιστολής απο τους αρμόδιους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας) για την υποβολή τους μετά τον έλεγχο του φακέλου τους που προσκόμισαν έως τις 15/6/2017, τίθεται ως καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης τους, η Τρίτη 29/08/2017 και ώρα 17:00. (Hμερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 3/8/2017).

περισσότερα
Eνημερωτικές Οδηγίες και υλικό για την υποβολή των δικαιολογητικών για την οριστική ένταξη των Δυνητικών Δικαιούχων στη Δράση Αναβάθμισης των ΜΜΕ-Α' κύκλος του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020
26/07/2017

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ με γεωγραφική ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας , απέστειλε την Τετάρτη 26/7/2017, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) επιστολή στους εν δυνάμει δικαιούχους της Δράσης ''Αναβάθμιση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων για την είσοδό τους στις νέες αγορές'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 με χρήσιμες οδηγίες και ενημερωτικό υλικό για την υποβολή των δικαιολογητικών για την οριστική τους ένταξη στη εν θέματι Δράση.

περισσότερα
Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τη Δράση ''Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης -Β' Κύκλος'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020
24/07/2017

Από την ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΚ εκδόθηκαν στις 24/7/2016 ανακοινώθηκαν οι Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις Δράση ''Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης -Β' Κύκλος'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

περισσότερα