Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Τελευταία Νέα

Aποφάσεις καταβολής επιχορήγησης στον ΕΦΕΠΑΕ για την πληρωμή ενδιάμεσων και τελικών δόσεων σε Δικαιούχους των προγραμμάτων του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013
29/07/2014

Ο Γ.Γ. Βιομηχανίας του ΥπΑΑΝ κ. Γ. Στεργίου υπέγραψε στις 28/7/2014 τρείς (3) αποφάσεις καταβολής επιχορήγησης στον ΕΦΕΠΑΕ για την πληρωμή των Δικαιούχων των προγραμμάτων του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013: α) "Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας των Νέων''  β) ''Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα''  και γ) ''Ένδυση και Υπόδηση-Νέες Προοπτικές όπου η ΔΜΜΕ/ΓΓΒ είναι ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης μαζί με τον ΕΦΕΠΑΕ.

περισσότερα
Παράταση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης των έργων και τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013
29/07/2014

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος υπέγραψε σήμερα Τρίτη 29/7/2014 την απόφαση για την παράταση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης των έργων και την τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013. Νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται η 30/6/2015.

περισσότερα
Υποβλήθηκε προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» -ΕΠΑνΕΚ κίνηση (2014-2020)
26/07/2014

Yποβλήθηκε στις 17/7/2014 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή απο το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) το οποίο αποτελεί ένα από τα πέντε τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (νέο ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2014-2020,  Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας και διαθέτει προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης (3,65 δις Ενωσιακής Συνδρομής), έναντι προϋπολογισμού του συνόλου των Προγραμμάτων ύψους 24,79 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης (19,89 δις ευρώ Ενωσιακής Συνδρομής)(Πηγή : www.antagonistikotita.gr).

περισσότερα
7η Έκθεση Δραστηριοτήτων της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα
24/07/2014

Η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα δημοσίευσε την Τετάρτη 23/7/2014 την έβδομη έκθεση δραστηριοτήτων της, η οποία επιβεβαιώνει την ενίσχυση της τεχνικής βοήθειας κατά την περίοδο Φεβρουαρίου – Μαΐου 2014.(Πηγή : Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα)

περισσότερα
Απόφαση αποδοχής των πρακτικών Νο 46 /14-4-2014 & Νο 47/15-4-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013
23/07/2014

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος υπέγραψε την Τρίτη 22/7/2014 την απόφαση αποδοχής των πρακτικών Νο 46 /14-4-2014 &ι Νο 47/15-4-2014   της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 στην οποία η ΔΜΜΕ/ΓΓΒ είναι ΕΦΔ μαζί με τον ΕΦΕΠΑΕ.

περισσότερα
 Απόφαση αποδοχής του πρακτικού Νο 19 /8-5-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013
23/07/2014

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος υπέγραψε την Τρίτη 22/7/2014 την απόφαση αποδοχής του πρακτικού Νο 19 /8-5-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 στην οποία η ΔΜΜΕ/ΓΓΒ είναι ΕΦΔ μαζί με τον ΕΦΕΠΑΕ.

περισσότερα
Συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΒΕ, με τα μέλη της Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδος (Ε.Κ.Ε.) παρουσία του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Γιώργου Στεργίου
23/07/2014

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Ιουλίου 2014, συνάντηση εργασίας της Διοίκησης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.), με τα μέλη της Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδος (Ε.Κ.Ε.) παρουσία του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Γιώργου Στεργίου.

περισσότερα
Ενημέρωση Δικαιούχων προγράμματος ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την νέα παράταση ολοκλήρωσης των έργων υπό προϋποθέσεις στις 30/11/2014
22/07/2014

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ με γεωγραφική αρμοδιότητα στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, απέστειλε στις 18/7/2014 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ενημερωτική επιστολή στους Δικαιούχους του προγράμματος ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 για τη νέα ημερομηνία παράτασης ολοκλήρωσης των έργων τους (για όσους είχαν λάβει παράταση έως τις 13/7/2014), μέχρι τις 30/11/2014. Επίσης του ενημέρωσε για την επικαιροποίηση των προδιαγραφών κατασκευής της αναμνηστικής πινακίδας που είναι υποχρεωμένοι να αναρτήσουν κατά την ολοκλήρωση του έργου τους.  

περισσότερα
Επιχορήγηση στον ΕΦΕΠΑΕ με ποσό 13.903.859,56€ για την εκταμίευση πληρωμών στους Δικαιούχους του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών»
22/07/2014

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος υπέγραψε σήμερα Τρίτη 22/7/2014 την απόφαση επιχορήγησης στον ΕΦΕΠΑΕ με το ποσό των 13.903.859,56€ για την εκταμίευση πληρωμών στους Δικαιούχους του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

περισσότερα